Reklamebranchen skriger på innovation, hurtigere omstilling og bedre ledelse

Af 16. december 2016Medarbejdere

Bureaubranchen er presset på indtjening og overlevelse. Det er der ikke noget nyt i. Alligevel er den omstilling, der har været talt om i flere år, udeblevet. Men hvad skal der til for at få vendt udviklingen? Det findes ingen lette svar, men der er, ifølge Stig Lommer Legatet 2015, ingen tvivl om, at hvis branchen skal have en fremtid, så skal der forandring og innovation til. For bureaubranchen er i gang med at blive disrupted af den teknologiske udvikling.

Ifølge den årlige Bureauanalyse fra Bureaubiz, vil branchens overskudsgrad i 2020 være mindre end 3%. 1 ud af 5 bureauer kører med underskud og 2% af de danske bureauer må hvert år lukke og slukke.

Igen, der findes ingen lette løsninger, men alle eksperter på området er dog enige om én ting – Det er et ledelsesmæssigt ansvar. Ifølge MyResearch’s undersøgelse fra 2015, blandt de administrerende direktører på de danske reklamebureauer, er 7 ud af 10 CEOs tilfredse med den økonomiske udvikling på netop deres bureau. Og det er jo interessant, specielt pga. den meget kritiske udvikling i branchen. Det kan tyde på, at der helt grundlæggende mangler erkendelse af, at der er behov for at udvikle og transformere forretningsmodellen og at det handler om at gøre det nu – og konstant. For den forretningsmodel, der virker i dag, skal tilpasses igen i morgen. Det handler om at udnytte den gamle model og udvikle en ny model på samme tid.

Det er alfa omega, at have den helt rigtige ledelse. Måske skal branchen til at tænke en helt ny type ledere ind. Ledere, der evner omstilling og disruption – Fordi konstant forandring og innovation kræver modige ledere, der aldrig tænker ”det går da egentlig meget godt”! Og her kan den skarpe og helt præcise beskrivelse af, hvilke profiler man ansætter, være svaret.

 

Din forretningsmodel, hvordan ser den ud?

Udvikling og innovation på bureauet kræver, at der konstant arbejdes med hele forretningsmodellen. Ifølge den schweiziske forsker Alexander Osterwalder, kan alle forretningsmodeller inddeles i ni elementer:

  1. Kunderne
  2. Client service
  3. Marketing & pitching
  4. Indtægtskilderne
  5. Bureauets DNA
  6. Bureauets service offering
  7. Bureauets organisation
  8. Vigtigste partnere
  9. Omkostningerne

 

De ni elementer hænger sammen og man kan vælge at udvikle på et eller flere af de ni elementer. En ændring i et element har indflydelse på de øvrige elementer. Den succesfulde udvikling af din forretningsmodel sker, når alle relevante elementer er tilpasset.

 

Kilde: Ole Stig Lommer legat 2015

 

Svar