Vi tror på at indsigter, adgang til viden og netværk er afgørende for at kunden får de bedste kandidater hver gang og at vi hele tiden udvikler os og bliver endnu skarpere. Dette bidrager det tætte og aktive samarbejde i NordicRecruiting til. Vi glæder os, hver gang kunderne siger:  “vel nok Danmarks stærkeste partner, når du skal rekruttere medie-, reklame og marketingprofiler…. de har en fantastisk indsigt og et uovertruffent netværk….de fandt kandidater vi aldrig ville have fundet frem til selv…”

Hvem:
Nordic Recruiting er et stærkt fagligt forpligtende samarbejde mellem selvstændige rekrutteringsvirksomheder, som hele tiden benytter sig af best practice og løbende udvikler og optimerer for at være de bedste inden for vores niche. Virksomhederne i Nordic Recruiting ledes af seniorpartnere, der alle selv har en baggrund i de fagområder og brancher, der rekrutteres til.

Certificeret:
Alle partnervirksomheder er certificeret i en eller flere personprofiltest og kognitive tests.

Hvad:
Vi rekrutterer til alle niveauer – herunder specialister, mellem- og topledelse. Og vi kalder os eksperter inden for marcom/tech/medier/salg. Kombinationen af vores store faglige indsigt inden for de områder vi dækker, så benytter vi gennemtestede rekrutteringsprocesser, tests og et omfatende netværk, som kan bidrage med værdifuld viden om kandidaterne. Det tror vi er forudsætningen for enhver succesfuld rekruttering.
Partnerne i Nordic Recruiting løser desuden rekrutterings- og headhunteropgaver i både Danmark, Norge og Sverige.

Kvalitet:
Enhver rekruttering sker altid ud fra et klar beskrevet job-assessment – som i kombination med vores faglige indsigt, den akkumulerede viden vi opsamler om alle kompetencer fra lignende stillinger – sikrer at alle forhold og ønsker til profilen er belyst.

Netværk:
Partnerne i Nordic Recruiting har alle et stort og omfattende netværk i marketing, salg, medie- og reklamebranchen – tilsammen dækker vi alle hjørner af dansk erhvervsliv. Dette aktive netværk er til stor hjælp, når vi skal identificere de helt rigtige kandidater – deres styrker, svagheder og potentialer. Vort referencenetværk er omfattende – og det anvender vi meget aktivt. Alt sammen for at opnå det bedste match.

Kunder:

Vi løser opgaver for mere end 50 forskellige kunder og opgaverne fordeler sig nogenlunde ligeligt på marketingafdelinger, reklame-, digitale – og  mediabureauer samt mediehuse.

GDPR:
Vi har interne retningslinjer om informationssikkerhed, der sikrer, at dine personoplysninger er godt beskyttet hos os. Vi sikrer desuden, at personoplysningerne anvendes i overensstemmelse med Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen GDPR (General Data Protection Regulation).