Moderat lønudvikling i reklamebranchen

Af 19. februar 2019Ikke kategoriseret

En rundspørge blandt mellem- og store bureauer i Danmark viser, at man har fokus på at holde lønudviklingen i relativ kort snor. En branche, hvor lønandelen (målt i pct af bruttoavancen) ligger og svinger mellem 85 og 87 pct udgør enhver lønstigning – uden tilsvarende vækst i indtægterne – en væsentlig belastning af bureauets økonomi og råderum.

Rundspørgen til bureauerne (20 i alt) er gennemført primo januar og i god tid inden mange bureauer – sædvanen tro – gennemfører lønforhandlingerne. Tallene viser at hele 85 pct forventer meget moderate lønstigninger på mellem 0 og maksimalt 3 pct. Resten af de adspurgte (15 pct) forventer at måtte justere 3 pct eller mere. Denne gruppe angiver primært som grund, at man har haft et lønefterslæb. I modsætning til tidligere år er der ingen af de adspurgte bureauer, som forventer at skulle reducere sine lønninger.

Undersøgelsen viser udelukkende ledelsens forventninger – og ikke om det så lykkes, at modstå et eventuelt pres fra visse grupper.

 

Den reelle lønudvikling – jf. Danmarks Statistik – viser at der for alle virksomheder og organisationer har været en lønudvikling på 2,18 pct (Q3 2018, sammenlignet med samme kvartal 2017). Dette er en pænt stykke over niveauet for de foregående 5 år.

Svar