I  januar 2019 indgik det tyske reklamebureau Koop & Hagenkötter en strategisk partneraftale med bureauet Kombination i Vejle. 
Koop & Hagenkötter gav Maagaard & Partnere opgaven med at finde en samarbejdspartner i september 2018. Maagaard & Partnere har efterfølgende screenet markedet for relevante partnere, etableret kontakten mellem de 2 bureauer samt spillet en aktiv rolle i udarbejdelsen af den samarbejdsaftale, der blev underskrevet i Vejle den 14. januar 2019. Vi er meget stolte over at det er lykkedes os at skabe en alliance mellem et tysk og dansk bureau.

Svar