Afmatningen lader vente på sig…..

…og godt for det!

Med de nye beskæftigelsestal for marts fra Danmarks Statistik er mange økonomiske eksperters længe varslede nedgange i beskæftigelsen heldigvis endnu engang blevet aflyst af virkeligheden – den sæsonkorrigerede beskæftigelse steg med hele 4.800 lønmodtagere fra februar til marts. Det samlede antal beskæftigede er nu rekordhøje 2.986.500 – svarende til en vækst på 0,2% fra februar til marts. Af væksten på 4.800 personer i job står den private sektor for 3.300 personer.

De stærke beskæftigelsestal er naturligvis på næsten alle parametre meget positive – og ikke mindst for alle dem, som nu er i beskæftigelse. Og for rekrutteringsbranchen – kampen om arbejdskraften er helt naturligt intensiveret. Iflg TV 2 Business (21. juni 2023) var der hele 33.000 nye jobopslag i maj.

ADVARSEL: Med manglen på arbejdskraft oplever mange virksomheder, at der skal ydes en helt ekstraordinær indsats for, at få en underskrevet ansættelseskontrakt i hus – og når det endelig lykkes er glæden helt forståelig stor. Men glæden ender i mange tilfælde med at blive kort. Kampen om arbejdskraft indebærer nemlig desværre også en risiko for, at man bevidst – eller ubevidst – går på kompromis med at få gennemført en omfattende rekrutteringsproces, som skal afklare om kravene til faglige- og personlige kompetencer er opfyldt.

Opfordringen er derfor at arbejdsgiveren – og arbejdstageren – gør endnu mere ud af at få afklaret om det rette match er tilstede.

Svar